Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2024

Gösterim: 5721

Faaliyet Raporları

BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU

 

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı olarak, öğrenci merkezli bir Üniversite olmanın bilinci ile Akademik ve İdari Birimler ile uyum içinde çalışmayı sağlayıp, planlanan eğitim-öğretim sürecinin düzenli yürütülmesini, öğrencilere, adaylara, mezunlara, öğretim elemanlarına ve hizmet vermekte olduğumuz kurumlara, gelişen bilgi ve teknolojileri kullanıp, güvenli ve hızlı bilgi-belge hizmeti sunarak öğrenci, öğretim elemanı ve çalışanların memnuniyetini ön plana çıkarıp fark yaratan birim olma çabasındayız.

 

Faaliyet raporlarımızda; Başkanlığımıza ilişkin personel, bütçe, bilgi ve teknolojik kaynaklar, yıllık faaliyet bilgileri ve kullanıcı istatistikleri yer almaktadır.

 

 

                                          Barış YILDIRIM

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı