Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2018

Gösterim: 6423

Mesleki Etik Kuralları

Türk Kütüphaneciler Derneği tarafından 1996 yılında geliştirilen ve üyeler tarafından da benimsenen mesleki ilkelere göre; 
Bilgi hizmetleri alanında çalışanlar;

 1. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve diğer uluslararası sözleşmelerde öngörülen bir bilgi edinme özgürlüğünü toplumun tüm bireyleri için savunur ve gereklerini yerine getirmeye çalışır.
 2. Mesleki gücünü, bilginin kullanımından alır.
 3. Bilgi kullanıcılarına ırk, dil, din, cinsiyet, toplumsal statü ve görüş ayrımı gözetmeksizin bilgiye erişimde eşit davranır.
 4. Doğru ve yeterli bilgiyi zamanında sunarak, mesleki görevini mesleğe değer katacak şekilde gerçekleştirir; böylece bireylerin, yönetimin ve toplumun saygısını kazanır ve bunu korur.
 5. Bilgi üreticilerinin telif haklarına saygı duyar ve korur.
 6. İstenen veya sağlanan bilgi ile ilgili olarak her kullanıcının özel yaşamının gizliliğine saygı gösterilmesi ilkesine bağlı kalır.
 7. Nesnel verilere dayanmayan, haksız karalamalarla meslek elemanlarının, genel olarak meslek grubunun ya da bir bilgi merkezinin saygınlığını zedeleyecek söylem ve davranışlarda bulunmaz.
 8. Bağlı bulunduğu kuruma ve haklarına zarar verecek davranışlardan kaçınır, bağlı bulunduğu kurumun amaçlarına hizmet eder.
 9. Mesleki çıkarları kişisel çıkarların üstünde tutar.
 10. Mesleğini ve görevini kişisel çıkarları için kötü amaçlarla kullanmaz.
 11. Bu ilkelerin benimsenmesi için çaba harcar.