Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2018

Gösterim: 870

Misyon-Vizyon

Misyon

Üniversitenin eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerine destek olmak amacına uygun tüm kaynak ve hizmetleri sağlamak ve geliştirmektir. Bu amacı gerçekleştirmek için:

  • Araştırmacıları bilgi kaynaklarından haberdar etmek ve istenen kaynakları sağlamak,
  • Fiziksel ve sanal kütüphane ortamlarında çalışmaları kolaylaştırıcı gerekli konfor ve şartları sağlamak,
  • Kütüphane koleksiyonlarının ve kaynaklarının korunmasını ve uzun ömürlü olmalarını sağlamak,
  • Toplumsal gelişime, araştırmalara ve öğrenmeye katkıda bulunmak üzere ilgili kurumlar, yurtiçi ve yurtdışı kütüphaneler ve bilgi merkezleriyle işbirliği ve iletişimi geliştirmek,
  • Kaliteli kütüphane anlayışına hizmet için personelde uzmanlık, beceri, bağlılık ve yaratıcılık ruhunu oluşturmak, teşvik etmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak.

 

Vizyon

Bilimsel araştırmanın ve öğrenmenin vazgeçilmez merkezi olarak bilim ve gelişim konusundaki tüm kaynaklara her yerden erişim sağlayan kütüphane vizyonu gereği;

  • Nitelik ve nicelik bakımından en zengin koleksiyona sahip olmak,
  • Ulusal ve uluslararası kütüphane hizmetlerinde girişimci ve öncü olmak,
  • Kütüphane kullanıcılarının ihtiyaçlarını önceden tespit ederek tedbir almak,
  • Teknolojik gelişime uygun arşivleme sistemlerine sahip olmak,
  • Bilgi kaynaklarına erişimin daha kolay ve hızlı olması için çalışmak,