Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2018

Gösterim: 4419

ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi (Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği)

Erişim adresi :http://www.assam.org.tr/dergi/index.php/assam-uhad/index

 

Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneğinin Amacı;

Müslüman Milletlerin refahı, kurdukları devletlerin bekası, Dünyada barışın tesisi ve adaletin hâkimiyetinin, İslam Ülkelerinin bir süper güç olarak Dünya siyaset sahnesine çıkması ile mümkün olabileceği düşüncesinden hareketle; Müslüman Devletlerin; her biri için stratejik istihbarat etütlerinin oluşmasını, münferit ve müşterek iç ve dış tehdit değerlendirmelerinin yapılmasını, iç ve dış güvenlik plan esaslarının tespit edilmesini ve ortak irade altında toplanması için ihtiyaç duyulan müesseseler ve bu müesseselerin teşkilatlanma esas ve prensiplerinin oluşup gelişmesini sağlayacak fikri çalışmaları yapmaktır.