Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2018

Gösterim: 6507

Kütüphaneler Arası Ödünç Verme Hizmeti (ILL) Kaynak Paylaşım Politikası

   

1- Hizmetten sadece Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Akademik ve İdari personeli yararlanabilir. Okuyucularımızın kütüphaneye gelerek veya internet üzerinden ILL istek formunu doldurmaları gerekmektedir. Ödünç istenen yayınlar Merkez Kütüphaneden teslim alınır ve Merkez Kütüphaneye iade edilir. Ödünç Yayın alma hizmetinde istek yapılan kütüphanenin kuralları geçerlidir.                               

2- İstekte bulunulmadan önce kitabın Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Kütüphaneleri koleksiyonunda olup olmadığı Kütüphane Otomasyon Sistemi’nden taranarak kontrol edilmelidir.

a) Müracaat eserleri, (sözlük, ansiklopedi, indeks, vb.),

b) Süreli yayınlar (dergi, gazete, haber bülteni, vb.),

c) Ders kitapları,

d) Ayırtılmış (rezerv) kitaplar,.

f) Basılı ya da basılı olmayan lisans ve lisansüstü tezler,

g) Atlas, harita, film, slâyt gibi gör-işit malzemeler.

h) Nadir Eserler gibi kaynaklar ödünç verilmez.

3- Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Kütüphanelerinden kitap ödünç almak isteyen diğer üniversite kütüphanelerinin Kütüphaneler Arası Ödünç Verme sorumluları, isteklerini Kütüphaneler Arası İşbirliği Takip Sistemi (KİTS) programından giriş yaparak Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Kütüphanelerine (İlgili fakülte/enstitü kütüphanelerine) bildirir.

4- Üniversite ve araştırma kurumlarının kütüphanelerine en fazla 5 adet kitap, 30 gün süreyle verilir.

5- Ödünç alınan kitapların süresi üzerinde ayırtma/rezerv yoksa 1 (bir) defa uzatılabilir.

6- Ödünç kitap almak isteyen kütüphanenin hesabında iadesi gecikmiş kitap bulunduğunda, söz konusu kütüphaneden gelecek yeni istekler işleme konulmaz.

7- İade süresi geçen her kitap için günlük gecikme cezası uygulanır.

8- Hesabında gecikmiş kitap bulunan kütüphaneye hatırlatma e-postası gönderilir. Hatırlatmalara rağmen kitap iade edilmezse, kayıp kitap prosedürü uygulanır ve bunun için belirlenen ceza ödenmedikçe bu kütüphaneden gelen istekler karşılanmaz.

9- Kitapların kullanımı sırasında ortaya çıkabilecek zararlardan (iade süresi geçmesi, hasar görmesi ve -kargo dahil- kayıplardan) istek yapan kütüphane sorumlu tutulur.

10- Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Kütüphanelerinden kitap ödünç almak isteyen kütüphane, gecikme cezaları ve kitap kayıpları ile Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Kütüphaneleri Yönetmeliği’nin ilgili maddelerini kabul etmiş sayılır.

11- İstekte bulunan kütüphane, gönderilen ve iade alınan kitapların kargo ücretini ödemekle yükümlüdür.