Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2018

Gösterim: 6513

Sosyal Bilimler Veritabanları

AATA Online: Abstracts of International Conservation Literature    

    AATA Online is a comprehensive database of over 100,000 abstracts of literature related to the preservation and conservation of material cultural heritage.

Access address : http://aata.getty.edu/Home

AgeLine® Database    

    AgeLine is an online, bibliographic database produced by AARP that focuses on the subject of aging and middle-aged and older adults, particularly addressing the social, psychological, economic, policy, and health care aspects of aging.

Access address : https://www.aarp.org/research/

ARTindex  

    Artindex is a provider on arts in the Netherlands, and contains several databases concerning art collections and art organisations. Most of them are free, such as collections of art in the provinces of Noord-Holland, Limburg and Overijssel and the collection of art of the professional organisation of photographers in The Netherlands. Especially useful is ARTIndex Kunstalmanak Online with addresses of museums and galleries in the whole country. There is also an online version of Lexicon van Nederlandse beeldende kunstenaars 1750-1998, for which user name and password are required. In Dutch

Access address : http://www.artindex.nl/

ÇanaktanWEB    

    Referans Kütüphanesi, Ekonomi, İşletme & Yönetim, Eğitim, Devlet & Politika, Hukuk, Değişim & Reform, Yeni Trendler, Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji, Tarih, Uluslararası İlişkiler, Ahlak, Dinler & İnançlar.

Erişim Adresi : http://www.canaktan.org/

Directory of Open Access Journals       

  Agriculture and Food Sciences Arts and Architecture Biology and Life Sciences Business and Economics Chemistry Earth and Environmental Sciences Health Sciences History and Archaeology Languages and Literatures Law and Political Science Mathematics and statistics Philosophy and Religion Physics and Astronomy Social Sciences Technology and Engineering General Works Konularında Aralarında Hakemli Olanlarında Bulunduğu 3271 Dergiyi İçeren Serbest Erişimli Bir Veri Tabanıdır.

Access address : https://doaj.org/

ERIC

    The Educational Resources Information Center (ERIC) is the nation’s information network connecting virtually all educational information providers and educational information users. ERIC is a public service that uses technology to increase access to education research and practice to improve learning, teaching, and community-based educational decision-making.

Access address : http://searcheric.org/

ERIC Database  

   ERIC is the Educational Resources Information Center, sponsored by the U.S. Department of Education. The ERIC database is the world's largest education database, containing more than one million abstracts of documents and journal articles on education research and practice. The ERIC audience includes parents, teachers, professors, researchers, students, librarians, counselors, policymakers, caregivers, and administrators.

Access address : https://eric.ed.gov/

Library, Information Science & Technology Abstracts    

  LISTA, kutuphanecilik ve enformasyon bilimleri alaninda bilinen en onemli danisma kaynaklarindandir. Kutuphanecilik, kataloglama, siniflama, bibliometri, bilgi yonetimi ve daha pek cok konudaki 600'den fazla dergiyi, 1960'li yillarin ortalarindan gunumuze indekslemektedir.

Erişim Adresi : http://web.a.ebscohost.com/ehost/search/selectdb?vid=0&sid=5965d7f0-d241-47e3-a9e7-f2186bf48063%40sessionmgr4010

OpenDemocracy

    OpenDemocracy is the leading independent website on global current affairs - free to read, free to participate, free to the world... ...offering stimulating, critical analysis, promoting dialogue and debate on issues of global importance and linking citizens from around the world. openDemocracy is committed to human rights and democracy. We aim to ensure that marginalised views and voices are heard. We believe facilitating argument and understanding across geographical boundaries is vital to preventing injustice.

Access address : https://www.opendemocracy.net/

SinemaTürk       

Türk Sineması ile ilgili bilgilerin bulunduğu bir veri tabanıdır.

Erişim Adresi : http://www.sinematurk.com/

Social Care Online      

    Welcome to Social Care Online where you can access the UK's most complete range of information and research on all aspects of social care - for free. With new content added daily by SCIE's experienced information professionals, you can find information about all aspects of social care, from fostering, to mental health, to human resources and much, much more.

Access address : http://www.scie-socialcareonline.org.uk/

Teacher Reference Center   

    This index of over 260 titles from the most popular teacher and administrator trade journals, periodicals, and books is now also offered free via the EBSCOhost platform. This database provides coverage on key education topics such as Assessment, Continuing Education, Current Pedagogical Research, Curriculum Development, Instructional Media, Language Arts, Literacy Standards, Science & Mathematics, and more.

Access address : http://web.a.ebscohost.com/ehost/search/basic?vid=0&sid=f1a58f69-95de-4414-8906-88f4e1aa5650%40sessionmgr4008

TÜBİTAK Destekli Projeler Veritabanı (TDPVT)     

    TÜBİTAK Destekli Projeler Veri Tabanı, TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projelerinin ve TÜBİTAK-TÜBA-YÖK tarafından, üniversitelerde desteklenen sosyal bilimler alanındaki projelerin kesin raporlarını içermektedir. Proje raporlarına ULAKBİM kütüphanesinden erişilebilmektedir.

Erişim  Adresi : http://cabim.ulakbim.gov.tr/tr-dizin/

Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri Projesi Veritabanı

Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri (TAY) Projesi, dünya kültür emanetlerinin önemli bir parçası olan Türkiye kültür varlıklarının bulgularının, kronolojik bir envanterinin çıkartılması ve bu bilginin uluslararası platformda paylaşılması amacına yönelik olarak tasarlanmıştır. En azından 400.000 yıl eskiye uzanan kültürel verileri barındıran Anadolu ve Trakya toprakları üzerinde, 1800'lerin ilk yarısından başlayan araştırmaların sonuçları ile çağdaş yüzey araştırmaları ve kazıların bilgileri dağınık ve çoğunlukla ulaşılamaz durumdadır. Birçok yerleşmenin yeri bilinmemekte, birçoğu da tahribatın/yapılaşmanın kurbanı olmuş ya da olmaktadır. Bu tahribata karşı ve bu emanetleri korumaya yönelik öncelikle yapılabilecek en önemli çalışma, kültürel verilerin merkezi bir yapı içinde toplanması ve derlenmesidir: Belgeleme olmadan koruma olmaz. İlk kez bu projeyle, Türkiye arkeolojik yerleşmeleri, höyükler, tümülüsler, anıtlar, mezarlıklar, ören yerleri, yerleşme yerleşme, höyük höyük, tümülüs tümülüs belgelenmektedir.

Erişim  Adresi : http://tayproject.org/trhome.html

Ulakbim Sosyal Bilimler Veritabanı

    2002 yılından itibaren Web'den erişime açık olan SBVT, ülkemizdeki sosyal bilimler alanındaki araştırmacılara ilgili ulusal literatüre hızlı ve etkin erişim sunmayı amaçlamaktadır. Veri tabanı 18 ayrı konu başlığı altında Türkiye'de yayımlanan süreli yayınları içermektedir. Veri tabanına giren dergiler uluslararası standartlar ölçüsünde belirlenen "Dergi Değerlendirme Kriterleri" doğrultusunda "SBVT oluşturma kurulu" danışmanlığında değerlendirilerek seçilmektedir.

Erişim Adresi : http://cabim.ulakbim.gov.tr/tr-dizin/

Uysal - Walker Türk Öyküleri Sandığı

   Uysal - Walker Türk Öyküleri Sandığı Ağ Sayfasına hoş geldiniz. Burada okuyacaklarınızın çoğunluğu, son iki yüzyil içinde bu konulara emek vermiş kişilerin ürünleridir. Ingilizce çeviriler dışında kalanlar, bu ağ sayfasına, bu göreve 2001 yılında atanan yönetici tarafindan (yirmibeş yıl süre ile topladığı öz varlığından özel olarak alınıp) seçilerek yerleştirilmişlerdir.

Erişim Adresi : http://aton.ttu.edu/

Yeni Türk Ceza Adaleti Sistemini Tanıtım Sitesi

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanmıştır.

Erişim Adresi : http://www.ceza-bb.adalet.gov.tr/