Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2022

Gösterim: 550

GETEM Kütüphanesi Görme Engelli Öğrencilerimizin Hizmetindedir.

Görme Engelli öğrencilerimiz sağlık durumu bildirir raporlarını Öğrenci İşleri Daire Başkanlığımıza bildirmeleri halinde GETEM Kütüphane hizmetlerinden yararlandırılabilmektedir. 

İnternet Kütüphanesi Olarak GETEM

Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji Ve Eğitim Laboratuvarı (GETEM) tarafından tasarlanan internet kütüphanesi projesi, görme engellilerin bilgi kaynaklarına erişimini sağlamayı amaçlamaktadır. Bu proje (Türkiye'de sayıları 400 bin civarında olan) görme engellilerin yanı sıra, diğer tür engeli gereği basılı ("printed") kaynaklardan sınırsızca faydalanamayan (felçli, dyslexic) bireyleri de kapsamaktadır. Kütüphanede bulunan yayınlar ağırlıklı bir şekilde Türkçe ve İngilizce'den oluşmaktadır. Bünyesinde, hikaye, roman, şiir türü kitapların yanısıra, her kademedeki eğitim kurumlarında okutulmakta olan ders malzemesi (kitap, makale, ders notu) ile kimi ders ve konferansların kayıtları ve ilave olarak bilimsel makale, kitap bulunmaktadır. Bunlara ek olarak radyo tiyatroları, Sesli Betimlemeli filmlerin mp3 versiyonları, Sesli bilgisayar ve akıllı cihaz anlatımları gibi bir çok farklı içerik GETEM kataloğunda yerini almıştır.

Yukarıda belirtilen amaca yönelik olarak; internet kütüphanesinde yer alan eserler, , Elektronik metin, insan sesi ve bilgisayar sesi formatlarında kullanıcılarımızın hizmetine sunulmuştur. GETEM bünyesindeki eserler kendi gönülü okuyucularımızca üretildiği gibi, görme engellilere hizmet veren diğer kütüphanelerle işbirliği sonucu da elde edilmektedir. Bunun yanında, çeşitli kurumlarla yaptığımız işbirliğiyle bilgisayar ve internete hakim olamayan kullanıcılarımızın eserlerimizin bir kısmından yalnızca bir telefon aracılığıyla da yararlanabilmesi sağlanmıştır.

Sağlık raporu veya Engelli kimlik kartı gibi bir yolla görme engelli olduklarını belgeleyen herkes, GETEM kütüphanesine üye olabilir ve bünyemizde bulunan eserlere 7 gün 24 saat internet veya telefon olan her yerden ulaşabilir. Eserler doğrudan sitemiz üzerinden dinlenebileceği gibi, cihazlara indirilerek de taşınabilir mp3 çalar gibi aygıtlara kkopyalanarak dilenilen yerde okunabilir.

GETEM, Tüm bu hizmetleri Boğaziçi Üniversitesi’nin sunduğu olanaklarla sürdürürken, binlerce Gönüllü okuyucumuz ve her konuda bizlerin gelişmesini sağlayan gönüllü destekçilerimizin çabalarıyla, kitap okuma sürecini bir dayanışma ve paylaşım aracı olarak toplumsallaştırmayı ve kamu oyu yaratmayı önemli ölçüde başarmıştır. Kütüphanemiz için kitap seslendirmek isteyen gönüllülerimiz, laboratuvarımız  içindeki kayıt kabinlerine gelerek belirleyeceğimiz saatlerde seslendirme yapabilecekleri gibi, kendi bilgisayarlarından bize 5 dakikalık bir deneme kaydı göndermelerinin ardından, kendi ortamlarında da kitap seslendirebilmektedir.

Boğaziçi Üniversitesi Engelliler Birimi Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı Olarak GETEM

 

GETEM, internet kütüphanesi hizmetinin yanısıra, uygulama geliştiren, erişilebilir ürünler tasarlamak isteyen, web sitelerini erişilebilir hale getirmeyi amaçlayan  tüm kişi ve kuruluşlara imkanlar el verdiğince danışmanlık yaparak yeni olanak ve ürünlerin çıkmasına destek vermektedir.

Kendi içinde bulunan bilgisayar laboratuvarı ve engellilerin hayatını daha erişilebilir kılan çeşitli yardımcı teknolojileriyle GETEM, Özelde Boğaziçi Üniversitesi, Genelde Tüm görme engelli öğrenciler için tam bir eğitim ve deneyim merkezidir. GETEM’e gelen Boğaziçi üniversitesi öğrencileri, ders kitaplarını Scanner yoluyla bilgisayar ortamına dönüştürebilir, Braille çıktı alabilir, üzerinde ekran okuyucu, Braille ekran ve ekran büyütme sistemleri bulunan bilgisayar laboratuvarımızdan yararlanabilir, Ellerindeki görsel grafiklerin dokunsal olarak kabartılmış hallerini edinebilir.

Tüm bunların dışında, Boğaziçi Üniversitesi Engelliler Birimi sekreteryası olarak da görev yapan kurumumuz, engelli öğrencilerin üniversitenin tüm akademik, sosyal ve kültürel olanaklarından herkesle eşit biçimde ve engelsiz yararlanması için faaliyetlerine devam etmektedir. Bu faaliyetler arasında, öğrencilere çalışabilecekleri yardımcı öğrencilerin bulunması, ders kitaplarının erişilebilir formatlara dönüştürülmesi, akademisyenlere öğrencilere daha erişilebilir bir ders ortamı sunmaları yönünde danışmanlık yapılması, dileyen öğrencilerimize yardımcı teknolojileri daha verimli kullanmaları yönünde eğitim verilmesi ve fazlası dahildir.

Sonuçta GETEM, Özelde tüm basılı kaynaklar, Genelde tüm görsel ürün ve materyallerden  görme engellilerin de erişilebilir biçimde faydalanabilmesi misyonu doğrultusunda, Boğaziçi Üniversitesinin altyapı ve desteği, Akademisyen ve üniversite çalışanlarımızın cesaretlendirmesi, Ekibimizin gayretleri ve gönüllülerimizin samimi yürüyüşüyle, daha engelsiz ve daha erişilebilir bir dünyanın mümkün olduğu inanç ve umudunu ayakta tutmak için çalışmaya devam eden bir erişilebilirlik merkezi olarak nitelenebilir.